h

Stadsdeel in gesprek met Ymere en bewoners Marnixblokken

17 april 2013

Stadsdeel in gesprek met Ymere en bewoners Marnixblokken

Op aandringen van de SP gaat het stadsdeelbestuur in gesprek met Ymere en de bewoners van de Marnixblokken over de inspraak van de bewoners bij de aankomende renovatie. Volgens de bewoners lapt woningcorporatie Ymere de inspraakregels aan zijn laars. Tot nu toe wezen stadsdeel en gemeente naar elkaar als toezichthouder en hadden de bewoners het nakijken. Fractievoorzitter van de SP Nelly Duijndam: "Dit is een klein stapje vooruit. Inspraak bij renovatie is een belangrijk goed en het is goed dat bewoners nu weten waar ze terecht kunnen als zij vinden dat zij niet worden gehoord."

Onlangs kwam een tiental bewonerscommissies van Ymere-complexen inspreken bij het stadsdeel. Zij hebben te maken met renovaties waarover zij mogen meepraten maar ze gaven aan dat Ymere niets met hun inspraak doet. De SP hamert er al langere tijd op dat het een slechte zaak is dat er nauwelijks wordt toegezien of bewonersinspraak wel goed verloopt. Duijndam: "Stadsdeel en gemeente wezen continu naar elkaar en intussen gebeurde er niets. Het is goed dat nu duidelijk is dat het stadsdeel de partij is die moet toezien of de juiste procedures worden gevolgd rondom bewonersinspraak. Nu kan ook daadwerkelijk worden gecontroleerd of er bij renovaties bewonersinspraak plaatsvindt."

Helemaal tevreden is de SP nog niet, omdat alleen de procedures worden beoordeeld, en nog niet of er ook iets met die inspraak gedaan wordt: "Een corporatie kan zonder gevolgen de wensen van de bewoners naar de prullenbak doorverwijzen. Er moet gekeken worden of bewoners werkelijk een stem gehad hebben in het renovatieproces en of er voldoende rekening gehouden is met de wensen van de bewoners. Als er alleen gekeken wordt naar de vorm dan wordt bewonersparticipatie een wassen neus. In de volgende deelraad zullen wij voorstellen ook dit in de toekomst goed te regelen.

U bent hier