h

Besteed overschot aan bestrijding armoede

15 mei 2013

Besteed overschot aan bestrijding armoede

De SP wil dat stadsdeel Oost het geld dat na vorig jaar op de plank is blijven liggen gebruikt om armoede te bestrijden. Fractievoorzitter van de SP in het stadsdeel Meta Meijer: "Oost wordt nu al hard getroffen door de crisis en de bezuinigingen op de WMO zullen ook hard aankomen. Daarom heeft de SP voorgesteld het overschot te reserveren voor armoedebestrijding en welzijn en het geld daar aan uit te geven."

Dat er geld over is bleek uit de jaarrekening die dinsdagavond in de deelraad werd besproken. De jaarrekening is het verslag van alle uitgaven die het stadsdeel in het voorgaande jaar heeft gedaan. Uit dit verslag bleek dat ondanks dat in Oost bijna 1 op de 5 huishoudens zich onder het bestaansminimum bevindt, en bijna 1 op de 4 jongeren opgroeit in een minimumhuishouden, het stadsdeel nog flink wat vet op de botten heeft. Er wordt vijf miljoen toegevoegd aan de algemene reserve, terwijl er meer geld in die reserve zit dan volgens de richtlijnen nodig is.

Ondanks dat het stadsdeelbestuur aangaf het SP-voorstel te willen uitvoeren, werd het niet gesteund door de raad. Meijer: "Jammer dat zelfs partijen waarvan men aanneemt dat ze een sociaal beleid willen voeren, dit voorstel niet steunden. Want nu belandt het geld in een spaarpot. Bij de behandeling van de begroting zullen wij uiteraard met voorstellen komen zodat het geld alsnog besteed wordt om armoede te bestrijden."

U bent hier