h

Derde duurzame ondernemersprijs uitgereikt

10 mei 2013

Derde duurzame ondernemersprijs uitgereikt

SP-fractievoorzitter in Noord Daniël Peters reikte deze week de prijs voor de meest duurzame ondernemer van Amsterdam-Noord uit aan Van Keulen Hout en Bouwmaterialen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd: een SP-deelraadslid dat een ondernemersprijs uitreikt. Peters legt het uit.

De duurzame ondernemersprijs van Amsterdam-Noord is een voorronde voor de stedelijke DAMprijs, waaraan kandidaten uit alle stadsdelen deelnemen. Hoe ben jij bij die competitie betrokken?
In 2010 heeft de deelraad van Amsterdam-Noord ons voorstel voor het instellen van een sociale ondernemersprijs aangenomen. Onze bedoeling was om bedrijven die naast financiëe winst ook een bepaalde maatschappelijke winst nastreven, te belonen. Dan heb ik het over arbeidsgehandicapten of langdurig werklozen in dienst nemen, stageplaatsen bieden, activiteiten in Noordse buurten ondersteunen en duurzaam opereren in de breedste zin. Onze gedachte was dat een bedrijf dat zo’n prijs zou winnen gratis publiciteit zou krijgen en een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere ondernemers in ons stadsdeel. Toen de prijs daadwerkelijk werd ingesteld, vroeg stadsdeelvoorzitter Rob Post mij ook in de jury voor de prijzen zitting te nemen, het was immers ons voorstel. En als jurylid en dit jaar zelfs juryvoorzitter reik je ook de prijzen uit.

Mooi! Maar wat is het verschil tussen de sociale ondernemersprijs en de DAMprijs?
Na de eerste uitreiking van de sociale ondernemersprijs in 2011 ontstond het initiatief tot een stedelijke duurzaamheidsprijs, de DAMprijs. Voor het stadsdeel was het logisch om daar met de sociale ondernemersprijs op in te haken. Dat gebeurt sinds 2012. Die prijs was wel erg gericht op milieuvriendelijk werken. Ontzettend belangrijk natuurlijk, maar de sociale kant vinden wij minstens zo belangrijk. Gelukkig is er bij die prijs dit jaar ook wat meer nadruk gelegd op de sociale kant.

De winnaar, Van Keulen Hout en Bouwmaterialen, was op beide terreinen duidelijk een koploper?
Nou het was dit jaar helemaal niet zo duidelijk. We hadden drie ijzersterke kandidaten. Van Keulen streeft naar diversiteit in zijn personeelsbestand en stelt trots dat het geen verloop kent, maar wel vergrijzing. Mensen stromen door in dat bedrijf. Verder wil Van Keulen de bouwwereld, waar nog steeds veel goedkoop niet-milieuvriendelijk materiaal en ongecertificeerd hout wordt verwerkt, besef van duurzaamheid bijbrengen. Maar de baas van Van Keulen, John Veerman, viel vooral op door zijn gedrevenheid als het gaat om het verduurzamen van zijn gehele bedrijfsvoering.

Dat klinkt heel vaag, leg eens uit.
Van Keulen rijdt ontzettend veel bouwmateriaal de binnenstad in. Om brandstof te besparen en uitstoot te reduceren hebben de vrachtwagens boordcomputers en is er een wedstrijd tussen de chauffeurs wie het zuinigst rijdt. Verder zijn ze bij Van Keulen niet te beroerd om materiaal van andere bedrijven mee te nemen om te voorkomen dat er meer vrachtwagens de stad in moeten. Bouwafval nemen ze bovendien zo veel mogelijk mee terug, zodat er nooit kilometers voor niks worden gereden. Ze laten ook veel materiaal per schip aanvoeren. Met n schip houden ze 35 vrachtwagens met trailers van de weg.

En dat goede voorbeeld moet gevolgd worden?
Inderdaad. Ik hoop dan ook dat dit andere ondernemers in ons stadsdeel en daarbuiten inspireert om binnen de eigen sector de mogelijkheden te zoeken om zo duurzaam en sociaal mogelijk te werk te gaan.

U bent hier