h

Geef ook ouderen een betaalbare plek in de binnenstad

13 mei 2013

Geef ook ouderen een betaalbare plek in de binnenstad

De SP wil dat woningcorporaties ervoor blijven zorgen dat ook ouderen met een laag inkomen in de binnenstad kunnen blijven wonen. SP-fractievoorzittter in Centrum Nelly Duijndam: "Door de regeringsplannen moeten ouderen langer thuis blijven wonen. Er zijn voor hen ook steeds minder betaalbare plekken in verzorgingstehuizen, zeker in het Centrum. Dat betekent dat als ouderen niet langer op een bovenwoning kunnen wonen zij moeten verhuizen naar buiten de Ring. Terwijl de wens van ouderen is om vooral in hun eigen buurt oud te worden. Zo houden we de binnenstad ook divers."

In een persoonlijke brief aan alle raadsleden kondigen woningcorporaties Ymere en EigenHaard aan in Centrum geen ouderenwoningen meer te zullen realiseren vanwege regels die het historische karakter van de binnenstad moet beschermen. De corporaties geven hiervoor als reden dat er te veel beperkingen zijn om van twee huizen n te maken of voor het inbouwen van liften.

Die regels zijn volgens de SP echter onvermijdelijk omdat ze van belang zijn om het historische karakter van de stad te beschermen. De SP is namelijk voor het behoud van de kleine sociale woningen in de stad, die geschikt zijn voor starters, alleenstaanden en twee persoonshuishoudens. Die zullen verdwijnen als het stadsdeel toestaat dat woningen samengevoegd zullen worden, dan mag namelijk ook de huurprijs zo ver stijgen dat de huizen in de vrije sector belanden.

Bovendien blijven er volgens de SP genoeg mogelijkheden om ouderenwoningen te realiseren. Duijndam: "Ymere en Eigen Haard laten de bewoners in de kou staan, want binnen de regels zijn er echt wel mogelijkheden om ouderenwoningen te realiseren. Zo kunnen woningen op de begane grond en de 1e etage zonder grote aanpassingen voor ouderen geschikt worden gemaakt. Ook zijn er huizenblokken aangewezen waar grotere aanpassingen zijn toegestaan. Wij willen dat het stadsdeelbestuur in gesprek gaat met de corporaties om ervoor te zorgen dat ook ouderen een betaalbare plek hebben in stadsdeel centrum."

U bent hier