h

SP helpt arme kinderen aan schoolspullen

7 mei 2013

SP helpt arme kinderen aan schoolspullen

De SP heeft vijfhonderd euro gedoneerd aan de voedselbank. Dat bedrag is de totale opbrengst van de Koninginnedagverkoop van de SP-kraam op de Brouwersgracht. De voedselbank koopt van het geld schoolspullen voor kinderen van haar cliënten.

Armoede onder kinderen is in Amsterdam een schrijnend probleem. Inmiddels leven al bijna 40.000 Amsterdamse kinderen - dat is een op de vier - in armoede. Een deel van hen eet dagelijks van de voedselbank en heeft niet de spullen die het voor school nodig heeft. Bovendien stijgt het aantal aanvragen voor hulp van de voedselbank snel. "De telefoon staat niet stil", zegt Annemiek van Bemmelen, cordinator van de voedselbank Centrum/Oud-West. "En ja, daar zitten veel verzoeken tussen van gezinnen. Ik merk dat het aantal aanmeldingen vooral stijgt voordat een nieuw schooljaar begint, wanneer kinderen nieuwe schoolspullen nodig hebben."

In aanloop naar de vrijmarkt op 30 april hadden SP'ers uit stadsdeel Centrum binnen de eigen gelederen spullen verzameld om op de markt te kunnen verkopen. De drukbezochte SP-kraam kon rekenen op even verontwaardigde als gulle bezoekers. "Een op de vier Amsterdamse kinderen in armoede", verzucht een bezoeker van de kraam terwijl zijn vrouw een mantelpakje past. "Dat is toch om je kapot te schamen?" Het pakje past, en meneer betaalt ongevraagd het dubbele van de vraagprijs.

De verkoop liep zo succesvol dat uiteindelijk vijfhonderd euro werd verzameld om te doneren aan de voedselbank. De SP vindt het schandelijk dat Nederland voedselbanken nodig zijn en doet op lokaal en nationaal niveau alles om de voedselbank overbodig te maken. Maar zolang die noodzaak bestaat, voert de SP regelmatig actie om de voedselbank te ondersteunen.

U bent hier