h

Buurten bij het Haarlemmerplein: Achterstallig onderhoud

23 juni 2013

Buurten bij het Haarlemmerplein: Achterstallig onderhoud

De staat van de huizen bij het Haarlemmerplein laat al een tijd te wensen over. Ondanks vele klachten van bewoners over houtrot, lekkages en slecht sluitende ramen weigerde woningcorporatie Ymere de klachten te verhelpen. Pas toen enkele bewoners een drastische huurverlaging kregen na tussenkomst van de huurcommissie, berichtte Ymere de bewoners dat achterstallig onderhoud zou worden aangepakt. De SP wil dat corporaties goed voor hun huizen zorgen zonder dat bewoners dit moeten afdwingen.

 

Nadat er signalen waren opgevangen van ernstig achterstallig onderhoud gingen SP'ers vrijdag buurten in het woonblok van Ymere dat begrensd wordt door Het Haarlemmerplein, de Korte Marnixstraat en de Korte Marnixkade. Dit blok zou in de jaren '70 gesloopt worden om plaats te maken voor een weg en metro traject. Krakers zorgden er echter voor dat de nabij gelegen Haarlemmerpoort (vroeger de Willemspoort geheten) een monumentenstatus kreeg. De aanleg van de weg en metro werd daardoor verijdeld en de woningen bleven gespaard. In 1996 kreeg het blok nog een prijs voor de beste renovatie, maar vanaf die tijd is er niet veel meer aan gedaan. Met als gevolg enorm veel achterstallig onderhoud.

Hoewel de panden er vanaf de straatkant redelijk goed uitzien, is er aan de achterkant sprake van houtrot en lekkage en vallen in verschillende trappenhuizen de brokken uit de muur. In de panden zit een ventilatiesysteem dat volgens enkele bewoners lucht van buiten aan de voorkant van de panden aanzuigt. Zowel aan de kant van het Haarlemmerplein als van de Korte Marnixstraat bevindt zich een drukke fiets-, scooter- en autoroute. De lucht die aangezogen wordt moet enorm vervuild zijn en bewoners zijn bang dat ze blootgesteld worden aan een grote dosis fijnstof. Sommigen hebben de ventilatiegaten gedicht en zetten liever een raam aan de achterkant open dan dat ze vervuilde lucht en fijnstof inademen. Ymere reageert op deze klachten door de vuiligheid bij de ventilatorgaten weg te halen. Na enige tijd zijn de gaten echter weer zwart.

De SP zal over enige tijd weer langsgaan om te zien of het achterstallig onderhoud werkelijk wordt aangepakt.

U bent hier