h

Extra geld naar Buurtservice Noord en jongerenwerk

28 juni 2013

Extra geld naar Buurtservice Noord en jongerenwerk

Ook in 2014 wordt de openbare ruimte rondom de afvalcontainers in Amsterdam-Noord schoongehouden door het werkervaringsbedrijf Buurt Service Noord (BSN). Een voorstel van de SP en coalitiegenoten PvdA en GroenLinks om BSN opnieuw geld te geven voor deze taak, werd donderdag unaniem aangenomen in de deelraad.

Door BSN de containerlocaties, nog altijd magneten voor grofvuil in het stadsdeel, te laten opruimen, snijdt het mes aan twee kanten, aldus SP-fractievoorzitter Daniël Peters. "BSN geeft als werkervaringsbedrijf mensen die niet makkelijk aan werk komen scholing, geeft hun korte contracten met minimumloon en begeleidt hen naar 'echt' werk. Ondertussen wordt Noord een stukje schoner." De coalitiepartijen willen dat BSN 180.000 euro krijgt, zodat het werk van het bedrijf niet – zoals in andere jaren – deels betaald moet worden uit de afvalstoffenheffing.

Donderdag werd bij de behandeling van de voorjaarsnotitie in de deelraad ook een reeks voorstellen behandeld om al ingezette bezuinigingen te verzachten. Alle voorstellen van de partijen uit de raad werden aangenomen, zo ook het voorstel van de SP en coalitiegenoten om de monsterbezuiniging van 430.000 euro op het jongerenwerk niet volledig door te voeren. Peters: "Er is geld over om die bezuiniging te verkleinen. We hebben het bestuur gevraagd goed te kijken waar het jongerenwerk ondersteuning verdient en voorzichtig en daar geld voor opzij te zetten."

U bent hier