h

Ledenbijeenkomst over een sociaal Amsterdam

14 juni 2013

Ledenbijeenkomst over een sociaal Amsterdam

Op de SP-ledenbijeenkomst in Centrum eind vorige maand werd het thema 'Sociaal Amsterdam' besproken. "Kinderarmoede is de komende tijd voor de SP een van de belangrijkste onderwerpen", bijt SP-fractievoorzitter Laurens Ivens het spits af. "De groeiende armoede onder kinderen in Amsterdam moet onder de aandacht gebracht worden."

Ivens leest een brief voor van een minimagezin dat de eindjes niet meer aan elkaar weet te knopen. Op school kan niet meer worden getrakteerd. Er is geen geld voor het schoolreisje en sporten zit er ook niet meer in. Een gemiddeld minimagezin had vorig jaar per maand 121 euro te besteden voor verjaardagen, cadeaus enzovoorts, vervolgt Ivens. "Dit bedrag is gezakt naar vijf euro. Dat smeekt om oplossingen. Een hele belangrijke is het geven van goede voorlichting over de gemeentelijke regelingen." Zo kunnen uitkeringsgerechtigden tegenwoordig met terugwerkende kracht langdurigheidstoeslag aanvragen. Maar dat moet natuurlijk wél bekend zijn en gebruiksvriendelijk. Daarom heeft de SP recentelijk een voorstel ingediend voor een 'voorzieningenwijzer'. Daar heeft men een prachtige website ingericht die alle regelingen erg inzichtelijk maakt."

De SP zet zich ook in om zoveel mogelijk mensen zinnig werk te laten verrichten. "Mensen kunnen speeltuinen beheren of voor parkeerbeheer werken. Al dat soort werk wordt nu wegbezuinigd. Er zijn genoeg herintreders die weer aan het werk willen." Waar dat van betaald moet worden? "Als je nou eens begint met stoppen van opkopen van de Wallenpanden, dan heb je zomaar tien miljoen euro voor armoedebestrijding."

Na de pauze neemt SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam het stokje over en begint een discussie over wonen. "Er komen steeds minder sociale woningen en de huurprijzen zullen de komende jaren flink stijgen," legt ze uit. "VVD-minister Blok heeft corporaties de 'Blokbelasting' opgelegd. Corporaties wordt een extra heffing opgelegd die aan huurders wordt doorberekend. Deze 'Blokbelasting' zelf is niet bestemd voor corporaties maar gaat rechtstreeks naar de schatkist."

Wat dit concreet betekent, is veel huurders niet duidelijk. De SP heeft daarom een rekenmodel ontwikkeld dat de effecten van de belasting toont. Duijndam vertelt over gefrustreerde reacties van geschrokken bewoners. Ook onder SP-leden zijn deze gevolgen niet even goed bekend, blijkt op de ledenvergadering als aan de hand van een praktijkvoorbeeld uit de zaal het rekenmodel wordt ingevuld. "Mijn huur wordt straks hoger dan mijn inkomen!", realiseert een geschrokken lid zich.

De SP blijft strijden voor kwalitatief en betaalbaar wonen. Duijndam vertelt over een succesvolle actie op de Haarlemmer Houttuinen, waar een blok sociale woningen staat van Ymere. "Daar is veel achterstallig onderhoud, vocht en ongedierte," weet Duijndam. "We hebben een Ymere-feestje aan de overkant aangegrepen voor een simpele actie met posters en wat pers erbij. Met als gevolg dat er direct begonnen is met het aanpakken van de problemen. Ook op het Haarlemmerplein is veel achterstand, zegt Duijndam. "En van de bewoners heeft al een fors lagere huur afgedwongen. Dus gaan we er binnenkort 'buurten' om het achterstallig onderhoud op te nemen. Hiermee gaan we naar Ymere om goed ondehoud af te dwingen. Hetzelfde doen we op de Kloveniersburgwal, waar De Key een serie monumentale panden laat verkrotten."

Heeft u ook achterstallig onderhoud of andere problemen met uw woning? Wilt u dat de SP ook eens bij u in de wijk komt kijken? Neem contact op met amsterdamcentrum@sp.nl of bel: 06 41197713.

U bent hier