h

Aanpak segregatie in onderwijs van start

2 juli 2013

Aanpak segregatie in onderwijs van start

De SP is heel blij dat er vanaf komend schooljaar in heel Noord met één aanmeldprocedure voor de basisscholen gewerkt gaat worden. Hierdoor krijgen alle ouders gelijke kansen om hun kind op de school van voorkeur geplaatst te krijgen. SP-deelraadslid Erna Berends: "Het zal niet meteen alle segregatie ongedaan maken maar het is een mooie stap. Door de kinderen op een vast moment een plaats op een school toe te wijzen hebben kinderen van ouders met een informatieachterstand niet langer een grotere kans om uitgesloten te worden. Ik hoop van harte dat kinderen met verschillende achtergronden hierdoor samen naar school zullen gaan."

In 2010 sprak de linkse coalitie van PvdA, GroenLinks en SP af zich te willen inzetten voor scholen die een afspiegeling van de buurten zijn. In Noord is er amper sprake van 'zwarte' scholen maar er is wel een stevige sociaaleconomische segregatie. Berends: "Het inkomen en opleidingsniveau bepaalt nu voor veel ouders welke school ze kiezen voor hun kind. Wij willen heel graag dat hier een einde aan komt en kinderen samen naar school gaan. Het stadsdeel is al een tijd bezig om kinderen van 2 tot 4 jaar bij elkaar onder een dak te krijgen door voorscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang zoveel mogelijk te bundelen. Ik ben blij dat de aanmeldprocedure voor het basisonderwijs daar nu als maatregel tegen het bestrijden van segregatie aan is toegevoegd."

De nieuwe aanmeldprocedure is tot stand gekomen na lang overleg tussen het stadsdeel en alle betrokken schoolbesturen. Berends is blij dat alle besturen hun handtekening onder de nieuwe maatregel hebben gezet. "Alleen als de scholen samenwerken kan de segregatie bestreden worden. Het is prachtig dat alle besturen onderschrijven dat een onevenredige verdeling van kansrijke en kansarme leerlingen onacceptabel is. Mocht blijken dat deze transparante inschrijfmethode onvoldoende is hoop ik dat de besturen blijven meewerken aan oplossingen." De scholen hebben al met het stadsdeel afgesproken om te onderzoeken of verdere maatregelen nodig en mogelijk zijn.

U bent hier