h

Extra ondersteuning voor kinderen in armoede

3 juli 2013

Extra ondersteuning voor kinderen in armoede

De deelraad van stadsdeel West heeft ingestemd met een voorstel van de PvdA, GroenLinks en de SP om extra ondersteuning te bieden aan kinderen die opgroeien in armoede. Dit tot vreugde van de SP. Deelraadslid in West Gabi Choma: “Meer dan n op de vier kinderen groeit op in armoede. Extra ondersteuning draagt ertoe bij dat deze kinderen in hun behoeftes kunnen worden voorzien en zoveel mogelijk kunnen meekomen.”

De deelraad van West heeft besloten om te onderzoek of ondersteuning mogelijk is in de vorm van zogenoemde kindpakketten. Met die pakketten kan ook kinderen die opgroeien in armoede een aantal basisbehoeftes worden aangeboden die hun ouders niet kunnen betalen. Zo kan een pakket bijvoorbeeld bestaan uit een uitje of extra kleding of speelgoed.

Kinderarmoede is in Amsterdam een groot probleem. In Amsterdam groeit één op de vier kinderen op in armoede. De SP is van mening dat dit probleem meer aandacht verdient en verzamelt daarom verhalen over opgroeien in armoede. Op deze pagina vindt u de verhalen die mensen ons vertellen en wat opgroeien in armoede voor een kind betekent.

U bent hier