h

Voorkom verdwijnen van gewone banen door cao-ontduiking

4 juli 2013

Voorkom verdwijnen van gewone banen door cao-ontduiking

Het stadsdeelbestuur van stadsdeel West moet ervoor zorgen dat werk met behoud van uitkering niet ten koste mag gaan van gewone arbeid. Dat heeft de deelraad op initiatief van de SP besloten. SP-deelraadslid in West Gabi Choma: "Werken onder het minimumloon is sowieso onwenselijk, maar het is des te kwalijker als dat ten koste gaat van gewone banen. Het is goed dat de deelraad in West zich daar nu als eerste stadsdeel tegen heeft uitgesproken."

In Amsterdam geldt voor mensen met een uitkering dat zij verplicht te werk kunnen worden gesteld met behoud van uitkering. Dat betekent dat mensen moeten werken voor een salaris dat onder het minimumloon ligt en de normale cao en salarisvoorwaarden dus ontdoken worden. Vaak is er geen uitzicht op een normale baan en verdringen deze te goedkope krachten normale werknemers.

Wat de SP betreft komt er een einde aan het werken onder het minimumloon, omdat deze armoede in de hand werkt en ten koste gaat van de werkgelegenheid. Choma: "De uitspraak van de deelraad is een eerste stap in het uitbannen van deze slechte praktijken. Wij zullen het stadsdeel houden aan de opdracht dat deze manier van werken niet meer tot verdringing van gewone arbeid mag leiden."

U bent hier