h

Pak onveilige verkeerssituatie Spreeuwenpark aan

9 augustus 2013

Pak onveilige verkeerssituatie Spreeuwenpark aan

Het stadsdeelbestuur moet maatregelen treffen om de verkeerssituatie rond het Spreeuwenpark in de Vogelbuurt – vooral op de Sperwerlaan - veiliger te maken voor kinderen. Daar roept de SP toe op na opnieuw een bijna-ongeluk bij het park.

Het Spreeuwenpark is een buurttuin met speelplaats waar kinderen veel ruimte hebben om te spelen en te fietsen. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het parkje ligt in een rustige woonbuurt, maar grenst aan de brede, bochtige en drukke Sperwerlaan met winkels en bushaltes. Op deze weg wordt vaak dubbel geparkeerd en veel te hard gereden. Kinderen uit de buurt moeten hier oversteken om de speelplaats te bereiken. Kort geleden werd een klein meisje, onderweg naar het speelterrein, hier bijna aangereden. Reden voor de SP om eens poolshoogte te gaan nemen. "Dat is niet voor de eerste keer," zegt een buurtbewoner, "De auto's rijden hier heel hard en door die dubbel geparkeerde auto's is er weinig overzicht. Het gaat steeds maar nt goed."

Bij de gesprekken die de SP in de buurt hield, droegen buurtbewoners veel oplossingen aan, van de instelling van een 30 km zone, tot zebrapaden, stoplichten en drempels. "Ook het toegangshek aan de drukke straat zou misschien vervangen kunnen worden door een draaihekje, dan kunnen kinderen niet achter een bal zomaar de straat oprennen", aldus een buurtbewoonster.

De SP heeft de wethouder opgeroepen in overleg met de bewoners maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

U bent hier