h

Betrek buurt bij invulling COC-gebouw Rozenstraat

27 september 2013

Betrek buurt bij invulling COC-gebouw Rozenstraat

De SP wil dat stadsdeel Centrum buurtbewoners betrekt bij de invulling van het voormalige COC-gebouw in de Rozenstraat. Fractievoorzitter van de SP Nelly Duijndam: "De plannen hebben grote gevolgen van de buurt. Het lijkt er sterk op dat het stadsdeel de bewoners negeert en ze vervolgens voor een voldongen feit plaatst. Dat is een slechte zaak, volgens ons moeten buurtbewoners juist worden betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt."

Naast het voormalige COC-gebouw in de Rozenstraat zit nu een peuterspeelzaal met daar aan grenzend een speeltuinpleintje. De peuterspeelzaal en de speeltuin dreigen te moeten verdwijnen vanwege de komst van een nieuw hotel. Veel buurtbewoners maken zich hier zorgen over. Het lijkt erop dat het stadsdeel de bewoners uit de buurt niet al te serieus neemt. Duijndam: "Uit een artikel in buurtkrant Jordaan-Gouden Reael en gesprekken die wij hierover met buurtbewoners hadden, blijkt dat het stadsdeel bewoners pas wil ‘betrekken’ bij de plannen, als alles al in kannen en kruiken is. Het stadsdeel heeft zelfs de hoteleigenaar afgeraden om te praten met buurtbewoners."

De SP vindt de gang van zaken rondom het hotel onbegrijpelijk en heeft het stadsdeelbestuur via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Duijndam: "Wat ons betreft worden mensen juist in een vroegtijdig stadium betrokken bij plannen die hen aangaan. Het is dan ook raar dat het stadsdeel contact met de buurt afraadt. Wij roepen het stadsdeelbestuur op te luisteren naar de bewoners en hen alsnog te betrekken bij de plannen."

U bent hier