h

Breehorn: sloop zonder nieuwbouw?

19 september 2013

Breehorn: sloop zonder nieuwbouw?

De SP is boos over de aanstaande sloop van huizen in het Breehorngebied, terwijl er nog geen zekerheid is dat hiervoor nieuwbouw in de plaats komt. "In het slechtste scenario zitten we straks met een lege zandvlakte waar eerder betaalbare huurwoningen stonden," aldus SP-deelraadslid Frans Rein Jurrema. "Ik wil de onderste steen boven hebben en precies weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat het stadsdeel zijn grip op dit dossier is kwijtgeraakt."

Nadat het stadsdeel woningcorporatie Rochdale toestemming had gegeven de bewoners van de betreffende huizenblokken uit huis te plaatsen, liet Rochdale weten dat er nog geen geld was om te starten met nieuwbouw. Omdat de situatie rondom de inmiddels lege blokken onbeheersbaar dreigde te worden, is de deelraad voor de zomer akkoord gegaan met het afsluiten van de woningen en het starten met asbestsanering. Jurrema: "Destijds is ons verzekerd dat de onderhandelingen over nieuwbouw zeer binnenkort tot positief resultaat zouden leiden. Daarom is ook de SP akkoord gegaan. Nu blijkt die overeenstemming er nog steeds niet te zijn, en vraagt Rochdale toestemming om te starten met de sloop. De deelraad wordt voor het blok gezet: de huidige situatie is onhoudbaar maar garanties voor nieuwbouw zijn er nog altijd niet."

In het coalitieakkoord dat de SP in 2010 sloot met de PvdA en GroenLinks is afgesproken dat in Noord niet meer gesloopt zou worden zonder dat nieuwbouw was gegarandeerd. Jurrema: "Dit was een belangrijk punt voor de SP en is de afgelopen jaren ook gerealiseerd. Nu dreigt het alsnog mis te gaan. Ik wil daarom van de stadsdeelwethouder weten hoe het in het Breehorngebied zover heeft kunnen komen. En natuurlijk hoop ik er nog steeds op dat de nieuwbouw snel rond is, want aan een zandvlakte in ons stadsdeel hebben we niks."

U bent hier