h

Gemeente helpt jongeren zonder diploma aan de slag

25 september 2013

Gemeente helpt jongeren zonder diploma aan de slag

De gemeente gaat aan de slag met een voorstel van SP en PvdA om jongeren die geen diploma hebben aan de slag te helpen. De gemeente gaat daarvoor een leer/werkvoorziening in het leven roepen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Het is heel goed dat de gemeente ons idee voor een leer/werkvoorziening wil gaan realiseren. Zo kunnen jongeren zonder diploma en werkervaring aan de slag om vaardigheden te ontwikkelen, en werkervaring op te doen. Daardoor kunnen ze later wel een baan kunnen vinden."

De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is almaar groeiende en gemiddeld groter dan in de regio. Om deze werkloosheid terug te brengen, dienden de SP en de PvdA vorig jaar een voorstel in om een gemeentelijke leer/werkvoorziening in het leven te roepen. Het plan houdt in dat de gemeente afspraken gaat maken met het bedrijfsleven over het creren van stageplekken, waar leerlingen kunnen werken aan beroepsvaardigheden. De gemeente moet voor de noodzakelijke instructie en begeleiding zorgen. Samen met het Amsterdamse bedrijfsleven wordt er ten slotte ook nog gewerkt aan een nieuwe -in de regio Amsterdam erkende- beroepskwalificatie. Met deze Amsterdamse kwalificatie kunnen jongeren dan gemakkelijker doorstromen naar regulier werk.

Van der Pligt: "De uitval van leerlingen uit het MBO is enorm: in totaal verlaat 20 procent van de leerlingen de school zonder diploma en startkwalificatie. Deze jongeren, vaak afkomstig uit het speciaal- en praktijkonderwijs maken nu geen kans op de arbeidsmarkt. Die Amsterdamse beroepskwalificatie die er nu gaat komen, vergroot voor deze jongeren de kans op werk dus echt enorm."

U bent hier