h

SP roept corporaties op te kiezen voor huurders

27 september 2013

SP roept corporaties op te kiezen voor huurders

De SP roept de Amsterdamse woningcorporaties op te kiezen voor de huurders van Amsterdam. De SP gaat daarom op bezoek bij de corporaties om hen te vragen of zij het woonakkoord gaan afwijzen en zich blijven verzetten tegen de corporatieheffing. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "De gevolgen van de corporatieheffing zijn rampzalig voor onze stad en zijn bewoners. De corporaties kunnen het niet maken zich bij die heffing neer te leggen. Ze moeten daar juist tegen in opstand komen!"

In de zomer sloten de regering en de vereniging van woningcorporaties het woonakkoord. Daarin spraken zij af dat de corporaties akkoord gaan met een extra belasting van 1,7 miljard per jaar voor verhuurders: de zogenoemde corporatieheffing. Die heffing moet worden betaald door de huren fors te verhogen en door minder geld uit te geven aan nieuwbouw en onderhoud. De huurders zullen dus opdraaien voor de belasting. Donderdag 3 oktober vergaderen de corporaties over dit akkoord en zullen zij hierover stemmen.

Wat de SP betreft is het duidelijk wat de corporaties moeten doen. Ivens: "De corporatieheffing is een extra belasting die wordt doorgeschoven naar de mensen die in een sociale huurwoning wonen. Dat is ronduit asociaal. Voor Amsterdam zal de heffing ontzettend slechte gevolgen hebben. De huren zijn hier al erg hoog en de wachtlijst voor een sociale huurwoning blijft maar langer worden. Ook hebben we te kampen met veel achterstallig onderhoud. De corporatieheffing zal leiden tot nog hogere huren en minder geld voor onderhoud en nieuwbouw. Wij roepen de corporaties op het woonakkoord af te wijzen en hun verzet tegen de asociale maatregelen van de regering vol te houden."

Maandag 30/9
9.30 uur Aftrap met Laurens Ivens bij Stadgenoot
Sarphatistraat 370

10.00 uur Woonstichting De Key
Hoogte Kadijk 179

10.30 uur Ymere
Jollemanhof 8

Dinsdag1/10
9.30 uur Rochdale
Bos en Lommerplein 303

10.15 uur Eigen Haard
Arlandaweg 88

U bent hier