h

Stop verplichte verhuur parkeerplaats Bezaanjachtplein

16 september 2013

Stop verplichte verhuur parkeerplaats Bezaanjachtplein

De SP wil dat woningcorporatie Rochdale bewoners van de nieuwe sociale huurwoningen op Bezaanjachtplein zonder auto, niet langer verplicht een parkeerplaats in de garage af te nemen. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Rochdale vraagt ruim 40 euro voor zo'n parkeerplek. De huur van woning en parkeerplaats samen komt in sommige gevallen op ruim 700 euro per maand. Dat is geen sociale huur meer te noemen."

De SP heeft in de zomer een enquête gehouden onder bewoners van de nieuwe appartementen op Bezaanjachtplein, boven het winkelcentrum in de Banne. Verschillende mensen gaven aan geen auto te bezitten, maar toch een parkeerplaats te moeten huren. Peters: "Dat is opmerkelijk omdat de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in 2012 al heeft afgesproken niet langer aan verplichte koppelverhuur te doen in de stad. Ook het stadsbestuur en het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord hebben zich er eerder tegen uitgesproken. Rochdale doet iets waar iedereen tegen is."

Naast de verplichte koppelverhuur gebeurt er nog iets zorgelijks in het complex op Bezaanjachtplein. Bij de eerste huurverhoging afgelopen zomer bleken vrijwel alle sociale huurwoningen op papier boven de sociale huurgrens van 681 euro te vallen. De huur lag bij oplevering namelijk maar enkele euro's onder die huurgrens. De verhoging van minimaal 4 procent, door de regering bepaald, leidde direct tot het weglekken van de sociale huurwoningen naar de vrije sector. Peters: "Gelukkig houden de huidige sociale huurders hun huurtoeslag over de huur tot de huurgrens. Maar als zij verhuizen, zijn deze woningen feitelijk huurwoningen in de vrije sector."

Een aantal huurders heeft met succes bezwaar gemaakt tegen de huurverhoging. Voor de mensen die dat niet hebben gedaan, is de huur al opgelopen naar ruim 700 euro. De verplichte huur van de parkeerplaats 40 euro, waar geen huurtoeslag op gegeven wordt, komt daar nog bij. Die huur werd in de zomer bovendien met 5 procent verhoogd. Peters: “Wij willen dat het stadsdeelbestuur Rochdale op de stedelijke afspraken rond de koppelverhuur wijst. Tegen de huurverhogingen, waar de Amsterdammers de komende jaren samen 180 miljoen euro meer aan kwijt zullen zijn, strijdt de SP voortdurend in de Tweede Kamer."

U bent hier