h

Betrek huisarts bij wijziging Amsterdamse zorg (Update)

2 oktober 2013

Betrek huisarts bij wijziging Amsterdamse zorg (Update)

Volgens SP-raadslid Maureen van der Pligt is het een regelrechte blunder dat wethouder Van der Burg huisartsen nog niet heeft betrokken bij zijn zorgplannen. "Als er straks wijkzorgteams moeten komen, hebben huisartsen daar een centrale rol in. Betrek huisartsen er dus zo vroeg mogelijk bij, zodat ze hun bezwaren en zorgen kunnen delen", aldus Van der Pligt.

Vanaf 2015 krijgen de gemeenten een stuk meer zorgtaken. Voorbereidend hierop, werkt wethouder Van der Burg nu een zorgplan uit met een belangrijke rol voor zogenaamde wijkzorgteams. Van der Pligt: "Dat betekent nog een belangrijke taak erbij voor huisartsen, terwijl de werkdruk nu al erg hoog is. De wethouder had huisartsen natuurlijk al veel eerder om hun mening moeten vragen, maar beter laat dan nooit. Als Van der Burg dat niet uit zichzelf doet, dan moet de gemeenteraad hem maar dwingen."

Update: De voltallige gemeenteraad was het eens met het SP-voorstel om huisartsen intensief te betrekken bij de uitwerking van de zorgplannen. Wethouder Van der Burg zal nu dus echt naar de inbreng van husartsen moeten luisteren.

U bent hier