h

Fatsoenlijke wisselwoning bij renovatie Beukelscomplex (update)

16 oktober 2013

Fatsoenlijke wisselwoning bij renovatie Beukelscomplex (update)

(oorspronkelijk bericht 03-10-2013) "De huurders van het Willem Beukelscomplex, die hun woning uit moeten vanwege renovatie, moeten fatsoenlijk bewoonbare wisselwoningen aangeboden krijgen." Dit is de reactie van SP-deelraadslid Tiers Bakker op klachten van de bewoners over de slecht onderhouden en kleine wisselwoningen. "Ymere beweert dat er geen geschiktere woningen voorhanden zijn. Maar een echtpaar van halverwege de zeventig kun je niet in een bovenwoning plaatsen. Ymere moet echt meer doen om passende woningen aan te bieden."

Het Willem Beukelscomplex gaat grondig gerenoveerd worden. De tachtig woningen in de Wakkerstraat vertonen al jaren ernstige gebreken. Bakker is blij dat Ymere in deze woningen gaat investeren. "Maar de wisselwoning aan de James Wattstraat die n van de bewoners aangeboden kreeg bleek er nog slechter aan toe te zijn. Dat is onacceptabel. Ymere moet zich aan de afspraken met de huurders houden en zorgen voor fatsoenlijke wisselwoningen."

Update: Om meer informatie te krijgen, is de SP onlangs gaan buurten in de Wakkerstraat. Het bovengeschetste beeld werd bevestigd: de (wissel)woningen zijn van slechte kwaliteit. Er is sprake van lekkages, verstoppingen, tocht en vocht. In één van de wisselwoningen is zelfs het sanitair buiten dienst. Oudere bewoners zijn soms aangewezen op zeer ongemakkelijke trappen. De klachten en woonwensen van de bewoners worden door Ymere volledig in de wind geslagen. Naast de SP zet Huurdersvereniging Oost zich momenteel voor hen in.

U bent hier