h

Huurders Flevoflats in het nauw

22 oktober 2013

Huurders Flevoflats in het nauw

Veel huurders van de Flevoflats in Oost komen in het nauw door de hoge huurprijzen die Ymere vraagt voor de ouderenwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. Tiers Bakker, deelraadslid voor de SP in Oost: "De gesprekken die we voerden zijn schrikbarend. Ook al zijn het sociale huurwoningen, de praktijk wijst uit dat ze voor de doelgroep, mensen met een beperkt inkomen, niet betaalbaar zijn."

Ymere verhuurt de woningen in de Flevoflats aan nieuwe bewoners voor 676 euro per maand. Daar komen dan nog minstens 47 euro bij aan servicekosten, grotendeels voor het stroomverbruik en de schoonmaakkosten van de algemene ruimten. Veel mensen die de SP sprak, zijn vanwege de hoge huren een te groot deel van hun inkomen kwijt aan hun woning. Het Nibud vindt een percentage van 30 procent nog net acceptabel, maar de SP sprak in de Flevoflats veel mensen die meer kwijt zijn. Mensen met alleen een AOW zijn zo’n 40 procent van hun inkomen aan de huur kwijt. Dat betekent dat ze vaak nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en dat hun inkomen te laag is om goed mee te kunnen draaien in de maatschappij.

De SP is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek. Bakker: "Wij roepen het stadsdeel op om hierover in gesprek te gaan met Ymere. Er moet goed gekeken worden naar de huren van de mensen die dat eigenlijk niet kunnen betalen. Wat ons betreft wordt in die gevallen de huur aangepast. Voor nieuwe huurders willen we dat Ymere niet telkens tot de maximumgrens gaat met de huurprijs, maar dat er gekeken wordt wat iemand kan betalen. Het gaat hier om sociale huurwoningen, dat is de enige categorie huizen waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen. Dan moet dat wel binnen de grenzen van het betaalbare blijven."

U bent hier