h

Ivens tegen corporaties: Kies voor huurder, niet voor Blok

2 oktober 2013

Ivens tegen corporaties: Kies voor huurder, niet voor Blok

De SP Amsterdam heeft maandag en dinsdag een bliksembezoek gebracht aan vijf woningcorporaties. Fractievoorzitter Laurens Ivens vroeg de corporaties aanstaande donderdag tegen de zogenaamde verhuurderheffing te stemmen: "Nu al vallen sommige huurwoningen praktisch uit elkaar, kunnen mensen steeds moeilijker de huur betalen en hebben corporaties te weinig geld voor onderhoud en nieuwbouw. De verhuurderheffing van minister Blok maakt dit erger. De keuze is dus simpel: Kiest u voor de huurder of kiest u voor Blok?"

Laurens Ivens in gesprek met Gerard Andriessen van Stadgenoot

In de plannen van minister Blok, moeten corporaties 1,7 miljard euro per jaar storten in de staatskas. Dit geld – afkomstig van huurders – kan zo niet genvesteerd worden in nieuwbouw en onderhoud van huurwoningen. Volgens Ivens brengt deze heffing direct de leefbaarheid van grote delen van Amsterdam in gevaar.

"De huurverhogingen zijn voor huurders steeds lastiger op te brengen. En zeker nu veel sloopplannen op de lange baan zijn geschoven, schreeuwen delen van de stad om grootscheepse renovatie. Ook zien we dat mensen met een kleine portemonnee steeds minder goed een woning kunnen vinden. Het unieke karakter van Amsterdam – waar rijkere en minder rijke mensen naast elkaar wonen – dreigt zo verloren te gaan. Het is dus erop of eronder aanstaande donderdag. Ik roep de corporaties op de kant van de huurder te kiezen", aldus Ivens.

Eigen Haard, Rochdale en Stadgenoot lieten tijdens het bezoek van de SP weten – ondanks hun verzet tegen de verhuurderheffing – toch voor het woonakkoord te gaan stemmen. Ymere en De Key twijfelen nog.

Huurt u bij n van deze corporaties? Doe een oproep en laat uw corporatie weten dat ze voor de huurder moeten kiezen, niet voor minister Blok. Dat kan via twitter of e-mail:

Fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam op bezoek bij De Key

Raadslid Remine Alberts op bezoek bij Rochdale

Fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam op bezoek bij Ymere

Raadslid Remine Alberts op bezoek bij Eigen Haard

U bent hier