h

Meer buurtrestaurants nodig

26 oktober 2013

Meer buurtrestaurants nodig

De SP wil dat er meer wordt gedaan aan het tekort aan buurtrestaurants. Uit een vrijdag gepresenteerd onderzoek dat in opdracht van de SP is uitgevoerd, blijkt dat er in Centrum te weinig gelegenheden zijn waar buurtbewoners voor een laag bedrag met elkaar kunnen eten en waar het sociale contact centraal staat. Bovendien is de verwachting dat de behoefte aan dit soort eetgelegenheden de komende jaren toeneemt. Dit komt doordat diverse verzorgingshuizen in het stadsdeel gaan sluiten en doordat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de huidige verzorgingshuizen kunnen oudere buurtbewoners nog "mee-eten". In de toekomst zal dit niet meer het geval zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat de buurtrestaurants vooral worden bezocht door ouderen en minima. De restaurants leveren een bijdrage aan het voorkomen van sociale uitsluiting en isolement en voorzien daarmee in een belangrijke sociale behoefte. "De mensen die er gebruik van maken, zijn vaak sociaal geïsoleerd ", zegt SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. "Door betaalbare maaltijden aan te bieden die de mensen met buurtbewoners samen kunnen eten, wordt eenzaamheid bestreden en blijven mensen erbij horen."

"De aanbevelingen uit het rapport bevatten handvatten waarmee we aan de slag kunnen", zegt Duijndam. "De beschikbare keukens kunnen veel beter gebruikt worden en er moet meer waardering komen voor vrijwilligers. Ook kan samen eten gekoppeld worden aan andere activiteiten, zoals sport of een (kook)workshop."

U bent hier