h

Oplossing voor lekkages Wiardi Beckmanstraat blijft uit

8 oktober 2013

Oplossing voor lekkages Wiardi Beckmanstraat blijft uit

Na herhaaldelijk verzoek van de SP hulpdienst aan corporatie Eigen Haard om te komen tot een oplossing voor de heer Anwar, die sinds januari in een huis woont met schimmels, lekkages, schrijnende vochtproblemen, geeft de corporatie nu niet meer thuis. Inmiddels is het oktober en is er nog steeds geen oplossing. De bewoner had zelf al meerdere pogingen ondernomen maar zonder resultaat, ook na druk van de SP wil Eigen Haard geen oplossing bieden voor het probleem. De heer Anwar is inmiddels een rechtszaak begonnen.

 

Men volstond in eerste instantie met de mededeling dat men geen lekkage kon vinden, maar de mensen van Eigen Haard stonden begin september tot hun enkels in het water. Op verzoek van de corporatie werd die middag wel alle vloerbedekking uit het huis verwijderd. De vraag of meneer Anwar tijdelijk elders kon worden ondergebracht werd van de hand gewezen. Pas na zeer veel druk van de SP en de media werd half september begonnen met de sloop van het aanrecht en het ontmantelen van de badkamer. Bij graafwerk buiten direct naast de gevel werd het euvel pas gevonden: waar de rioolleiding het pand verliet was hij afgebroken waardoor alle vuiligheid niet weg kon maar door de muur naar binnen kwam. Deze werd direct hersteld. Vervolgens heeft een aantal weken een droogmachine staan draaien. Maar tot een structurele oplossing is het tot nu toe niet gekomen. De heer Anwar woont nog steeds in een bouwval.

Eind september startte de SP dan ook een buurtonderzoek in de Wiardi Beckmanstraat en omgeving. Gelukkig was de situatie in de rest van de huizen minder schrijnend dan bij de heer Anwar. Maar onderhoud in deze buurt moet geen tienjaar meer duren, vooral als het gaat om het voegwerk en de dakpannen is onderhoud in de toekomst noodzakelijk.

Voor de heer Anwar is het noodzakelijk dat er nu snel een oplossing komt. Op de vele sommaties en brieven van de advocaat heeft tot op heden Eigen Haard nimmer gereageerd, zelfs geen ontvangstbevestiging.

De SP blijft betrokken bij deze zaak en zal ook het buurtonderzoek voortzetten.

U bent hier