h

SP houdt stadsdeelbestuur links

10 oktober 2013

SP houdt stadsdeelbestuur links

Mede dankzij de SP kan er het komend jaar twee miljoen extra worden geïnvesteerd in sociale maatregelen in stadsdeel Oost. Vanwege de steun van de SP worden PvdA en GroenLinks aan een meerderheid geholpen voor bijvoorbeeld ondersteuning van mantelzorgers.

 

SP-deelraadslid in Oost Geert Ritsema reageert positief op de plannen: "Juist in tijden van crisis moet de overheid niet krampachtig de hand op de knip houden, maar -waar dat mogelijk en verantwoord is- meer investeren om zo de economie aan te jagen en hulpbehoevende mensen te ondersteunen. Zo krijgen de mensen die in deze barre tijden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen een extra steuntje in de rug."

Deze week bespreekt Oost de stadsdeelbegroting voor 2014. Enkele maanden geleden werden daarvoor al de grote lijnen uitgezet. De SP stelde toen voor op om het forse overschot in algemene reserve, de spaarpot van het stadsdeel, te investeren in de buurten van Oost en niet onnodig op de bank te laten staan.

Ritsema wijst er op dat steun van de SP doorslaggevend is voor het al dan niet doorgaan van het pakket van sociale maatregelen: "Vreemd genoeg keert de fractie van D66 zich tegen het voorstel van haar eigen wethouder. Gelukkig kan de SP er vanuit de oppositie voor zorgen dat deze broodnodige sociale maatregelen toch doorgang kunnen vinden." Over de precieze invulling zal nog verder worden gepraat, maar de bedoeling is dat het geld ook daadwerkelijk bij de mensen terecht gaat komen die het nodig hebben, zoals vrijwilligers, mantelzorgers of de schuldhulpverlening. De definitieve beslissing over de investeringen van twee miljoen valt in de deelraadsvergadering op 31 oktober.

U bent hier