h

Woningoproer in de Jordaan

21 oktober 2013

Woningoproer in de Jordaan

Bewoners en de SP voerden afgelopen vrijdag samen actie voor betaalbaar wonen en een gemengde buurt tijdens het woningoproer in de Jordaan. Er werd actie gevoerd tegen het beleid van de overheid en de corporaties dat ertoe leidt dat veel buurten in Amsterdam ontoegankelijk worden voor mensen met een kleine portemonnee. Door de vele huurverhogingen moeten veel mensen de buurt, hun thuis, verlaten, en groeit de tweedeling in Amsterdam.

Tweede Kamerlid voor de SP Paulus Jansen en SP-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad Laurens Ivens onthulden een aantal geboden die wat de bewoners en de SP duidelijk maken hoe de Jordaan een leuke en gemengde buurt kan blijven:

1 - wonen moet betaalbaar blijven
2 - de corporaties zijn er voor ons
3 - geen huisuitzettingen onder het mom van renovatie
4 - onze buurt is ons thuis

Een flinke groep bewoners, ook uit andere buurten van de stad, ondersteunde de actie en ging na afloop in gesprek met Paulus Jansen en Laurens Ivens. Ivens: "Ik begrijp heel goed dat bewoners zich zo boos maken. Zij hebben het idee dat ze weggejaagd worden uit hun buurt, zodat de corporatie flink kan incasseren met de huizen. Dat is een slechte zaak, want op die manier verdwijnt het gemengde karakter, en dat kan je ook niet zomaar weer terugdraaien. De SP staat pal voor de gemengde buurt en blijft zich daar hard voor maken. Wij willen geen verdere tweedeling in onze stad."

Lees ook het verslag dat Paulus Jansen op zijn weblog plaatste.

U bent hier