h

Zorg voor levendige Dappermarkt

21 oktober 2013

Zorg voor levendige Dappermarkt

Naar aanleiding van bezorgde geluiden van kooplieden, is de SP gaan buurten op de Dappermarkt. Duo-raadslid in Oost Dessie Lividikou: "De Dappermarkt vervult een belangrijke sociale en economische functie in de buurt. Een levendige Dappermarkt met veel bezoekers is dus belangrijk."

76 Kooplieden vulden een vragenlijst van de SP in. Hieruit bleek dat er zorgen bestaan over het imago en de uitstraling van de markt. De marktkooplieden maken zich zorgen over aanbod en kwaliteit van de producten en ze geven aan dat bezoekers weg blijven door de hoge parkeertarieven. Uit de enquête blijkt ook dat er behoefte is aan een eerlijker toewijzingssysteem van plaatsen en beter contact met en handhaving door het stadsdeel. Lividikou: "Door de crisis verdienen kooplieden steeds minder en tegelijk is het duurder geworden om op de markt te staan. Het is belangrijk om gezamenlijk met alle betrokkenen te kijken hoe we de marktkooplieden kunnen ondersteunen."

Op basis van bovengenoemde klachten, heeft de SP een rapportage geschreven. De problemen worden besproken met de Belangenvereniging van de Dappermarkt, de stadsdeelraad en de wethouder. De resultaten zijn in flyervorm op de Dappermarkt verspreid.

U bent hier