h

Bewoners in actie tegen koppelverhuur Vestia

25 november 2013

Bewoners in actie tegen koppelverhuur Vestia

Met hulp van de SP heeft een groep van 20 bewoners uit de Colijnstraat in Nieuw-West bezwaar aangetekend bij woningcorporatie Vestia tegen de verplichte huur van een parkeerplek van 72 euro per maand bij hun sociale huurwoning. Ook mensen zonder auto moeten die parkeerplek huren. Gemeenteraadslid voor de SP Remine Alberts: "Prima dat huurders hun auto in het pand kunnen parkeren, maar waarom zou je betalen voor iets waar je geen behoefte aan hebt? Huurders hoeven niet gestraft te worden als ze geen auto hebben."

In de bezwaarbrief roepen de bewoners Vestia op om de verplichte parkeerplaatshuur per onmiddellijk te stoppen. Het is volgens de bewoners niet de bedoeling dat de prijzen van de sociale huurwoningen op deze manier fors worden opgedreven. De huurders hopen dat Vestia op deze manier in beweging komt. Eerder heeft het stadsdeelbestuur, na vragen van de SP, al opgeroepen om deze vorm van verplichte koppelverhuur te stoppen maar die oproep legde Vestia naast zich neer. Alberts: "Dat is vreemd. Vestia doet iets waar iedereen tegen is. Het is goed dat ze bewoners nu een officieel bezwaar indienen, het is een eerste stap. Dat geeft Vestia de kans om nog tot inkeer te komen."

Niet alleen de autoloze huurders maken bezwaar. Huurders met een auto vragen Vestia om met een gematigde prijs te komen voor de parkeerplek, namelijk voor een eenduidig en vast bedrag van 40 euro per maand. Alberts: "Dat is niet meer dan redelijk. Op straat is het parkeren in deze buurt namelijk gratis. Het is voor het straatbeeld goed dat de bewoners hun auto binnen zetten, maar dan moet Vestia daar geen melkkoe van maken."

U bent hier