h

Breng ambulancedienst weer in gemeentelijke handen (update)

27 november 2013

Breng ambulancedienst weer in gemeentelijke handen (update)

(oorspronkelijk bericht 26-11-2013) De SP wil dat de ambulancedienst weer in gemeentelijke handen komt. Twee jaar geleden werd de GGD-ambulancedienst geprivatiseerd, maar uit onderzoek van de SP onder het personeel blijkt dat er veel mis gaat. Een rapport van onderzoeksbureau Panteia dat vandaag uitlekte, onderschrijft de conclusies van de SP. Maureen van der Pligt, gemeenteraadslid voor de SP: "De kwaliteit is achteruit gegaan en het materieel wordt slecht onderhouden. Het personeel is erg ontevreden over hoe het er nu aan toegaat. Deze verslechtering heeft er rechtstreeks mee te maken dat de ambulancedienst nu in particuliere handen is. Wij willen daarom dat de gemeente weer eigenaar wordt en de zorg weer centraal komt te staan."

Ruim twee jaar geleden, besloot het Amsterdamse stadsbestuur de gemeentelijke ambulancezorg te privatiseren. De ambulancedienst van de Amsterdamse Geneeskundige en Gezondheids Dienst (GGD) werd ondergebracht bij een particuliere ambulanceaanbieder: Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA). Het stadsbestuur beloofde destijds dat het personeel niets zou merken van de overdracht. De ambulance zou even snel en met dezelfde kwaliteit van dienstverlening rijden. Uit het SP-rapport blijkt dat deze beloftes niet zijn waargemaakt. Het personeel beoordeelt de oude ambulancedienst met een ruime 7, terwijl de huidige dienst een 4.7 krijgt. De staat van het materieel is zodanig verslechterd dat er vaak ambulances uitvallen en er een tekort aan auto's is. De SP is van de conclusies geschrokken. Van der Pligt: "Je moet er niet aan denken dat een ambulance met een spoedgeval pech krijgt, omdat het onderhoud niet op orde is."

Dat nu blijkt dat de beloftes van het stadsbestuur niet worden waargemaakt is volgens Van der Pligt een harde les: "Wij hebben hier destijds voor gewaarschuwd. Publieke taken, zoals de ambulancedienst, moet je niet verkwanselen aan de markt. In het marktdenken staat namelijk het geld, en niet de mens of de kwaliteit centraal. Het stadsbestuur moet deze fout erkennen en weer goedmaken en de ambulancedienst weer terugnemen. Dat is in het belang van een goede ambulancedienst en de gezondheid van de Amsterdammers en haar bezoekers".

Update (27-11-2013)
Ook zorgwethouder Van der Burg deelt de zorgen van de SP. Op verzoek van Van der Pligt gaat hij in gesprek met het bestuur van Amsterdam ambulance over de onderzoeken. Binnenkort zal de gemeenteraad het onderwerp uitgebreider behandelen.

U bent hier