h

Buurten in Houttuinen: bewoners niet gehoord door corporaties

24 november 2013

Buurten in Houttuinen: bewoners niet gehoord door corporaties

Een team van veertien enthousiaste SP'ers uit diverse stadsdelen, versterkt door Kamerlid Sadet Karabulut, maakte vrijdag een inventarisatie van de problemen die spelen in de Haarlemmer Houttuinen. De gesprekken schetsen een beeld van een wijk waar bewoners positief zijn over een aantal veranderingen maar waar nog veel te verbeteren valt. De actie leverde genoeg stof op voor een vervolg.

Zo werd er vooral veel geklaagd over de staat van de woningen, die er door Ymere en De Key worden verhuurd. Hoewel de wijk recentelijk nog door Ymere is gerenoveerd, blijkt dit in veel gevallen niet tot tevredenheid van de bewoners te zijn gedaan. De corporatie zegt de renovatie te hebben afgerond. Niettemin wordt er onder meer gemopperd over hang- en sluitwerk dat nu alweer stukgaat, lekkage en vochtproblemen, gehorigheid en over afwatering van balkons. Waarom zijn er geen huisnummers geplaatst bij de voordeur? Sommige bewoners vinden hun huur te hoog; anderen vrezen voor de betaalbaarheid van hun woning wanneer de kabinetsplannen voor huurverhoging worden doorgezet. De buurtbewoners, die zich niet gehoord voelen door de corporatie, zijn niet vertegenwoordigd in een bewonerscommissie. Dit maakt hun overleg met de corporaties moeilijk. Samen sta je een stuk sterker en de SP wil dit samen met de bewoners oppakken.

Ook de openbare ruimte behoeft aandacht. De straten zijn niet overal goed onderhouden, kunst in de straat is niet afgemaakt en mensen hebben last van zwerfvuil. Een aantal bewoners heeft problemen met onnodig gekapte bomen.

Na eerdere actie van de SP zien bewoners ook verbetering naast alle klachten, al gaat het in kleine stapjes. Een aantal vindt dat de onderlinge samenhang in de buurt verbetert. Iemand merkt op dat de politie dagelijks zichtbaar een rondje door de wijk maakt, wat natuurlijk een geruststellend gevoel geeft. Ook de problemen die men heeft ervaren van drugsgebruikers op een binnenpleintje neemt hierdoor af. Maar vrij van overlast is de buurt nog niet.

Er is verbetering in de buurt, kortom, maar het gaat niet snel genoeg. "Er zijn voldoende redenen om hier stevig campagne te voeren," vindt Michiel Wetzer die namens de SP de acties in deze buurt cordineert. "De focus daarbij ligt onder meer op sociale huur." Wetzer nodigt bewoners nogmaals uit om vooral hun mening te ventileren tegen de SP'ers. "U ziet ons hier namelijk snel weer terug," belooft hij.

U bent hier