h

Geef ruimte aan daklozenopvang in zelfbeheer (Update)

28 november 2013

Geef ruimte aan daklozenopvang in zelfbeheer (Update)

De SP wil dat het stadsbestuur ruimte beschikbaar stelt voor daklozenopvang in zelfbeheer. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Voor het Instroomhuis waar daklozen zich voor opvang moeten aanmelden, is een lange wachtlijst. Wie zich nu aanmeldt, wordt op zijn vroegst geholpen in juni. Mensen zonder psychiatrische klachten of verleden met justitie vallen momenteel buiten de boot en er is ook te weinig ruimte voor dakloze gezinnen. Meer opvang in zelfbeheer kan voor deze problemen een goede oplossing zijn, blijkt uit onderzoek en ervaringen."

Bij zelfbeheer zijn het de bewoners zelf die de opvang runnen. Hulp en ondersteuning wordt door professionele mensen geboden. Deze aanpak wordt nu al toegepast in 'Je Eigen Stek' in de Tolstraat. Van der Pligt: "Het instituut voor maatschappelijke zorg Trimbos heeft onderzoek gedaan naar het systeem van zelfbeheer voor daklozenopvang en concludeerde dat het een aantal belangrijke voordelen heeft. Zelfbeheer is een middel tot herstel en de bewoners voelen zich er beter door. Bovendien is deze manier van opvang relatief goedkoper."

Uitbreiding van de opvang is nodig omdat er door de crisis steeds meer daklozen bijkomen en de uitstroom naar een eigen woning stokt vanwege de woningnood in Amsterdam. De wachtlijsten zijn lang en in de opvang met zelfbeheer in de Tolstraat moeten kamers worden gedeeld, waardoor de bewoners weinig privacy hebben. Van der Pligt: "Veel panden van de gemeente, zoals voormalig stadsdeelkantoren, staan leeg. Wij vinden dat de gemeente n van haar leegstaande panden beschikbaar moet stellen voor daklozenopvang met zelfbeheer. Op die manier kan het stadsbestuur een pand in gemeentebezit weer nuttig maken voor de stad, want dan worden er een heleboel daklozen aan onderdak geholpen."

Update: De gemeenteraad heeft dit SP-voorstel unaniem aangenomen. Van der Pligt: "Fijn dat er nu eindelijk iets gedaan kan worden aan het grote tekort aan woonruimte voor daklozen. Daklozen die met een plan komen voor een woning in zelfbeheer kunnen nu rekenen op steun van de gemeente en het aantal opvangplekken zal worden uitgebreid. Een goede stap voor een sociaal Amsterdam."

U bent hier