h

Leegstand boven winkels aangepakt

27 november 2013

Leegstand boven winkels aangepakt

Stadsdeel Centrum gaat meer doen om leegstand boven winkels tegen te gaan. Op verzoek van de SP richt het stadsdeel zich niet alleen op het wallengebied, maar wordt ook in de rest van het centrum de leegstand bestreden. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Goed dat ons voorstel wordt overgenomen, want het merendeel van de leegstand bevindt zich buiten het wallengebied. Door leegstand tegen te gaan worden veel gebieden veiliger en gaan we bovendien de woningnood tegen."

De grootschalige leegstand boven winkelruimtes is de SP al lange tijd een doorn in het oog. Uit eerder onderzoek van het Wijksteunpunt Wonen bleek dat alleen al in een zestal bekende winkelstraten (waaronder de Kalverstraat en de Utrechtsestraat), ruim 600 etages ongebruikt zijn.

Behalve dat het stadsdeel in een ruimer gebied leegstand gaat bestrijden, gebruikt het stadsdeel ook verdergaande manieren om dat te doen. Zo is het stadsdeel een procedure voor onteigening gestart tegen een pandbezitter aan de Nieuwendijk die weigert mee te werken om woningen boven winkels mogelijk te maken. Een goede zaak volgens Duijndam: "We dringen er al jaren op aan meer dwang uit te oefenen. De vastgoedeigenaren zelf geven aan dat het stadsdeel best wat meer druk mag leggen op onwillige eigenaren. Het is goed dat het stadsdeel nu wil gaan onteigenen. We gaan ervan uit dat hierdoor eigenaren beter zullen samenwerken met het stadsdeel en er zo meer woningen ontstaan. Het zijn woningen die we hard nodig hebben." Op verzoek van de SP gaat het stadsdeel op dit gebied samenwerken met het Wijksteunpunt wonen dat veel kennis heeft op leegstandsgebied

U bent hier