h

Maak hele provincie gentechvrij

13 november 2013

Maak hele provincie gentechvrij

Remine Alberts – raadslid in Amsterdam en fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de SP – heeft in Noord-Holland voorgesteld om de provincie gentechvrij te maken. "Eerder deed de Partij voor de Dieren dit voorstel in Amsterdam. Sympathiek, maar zinloos, aangezien er in Amsterdam alleen in volkstuintjes gewassen worden verbouwd. Daarom waren wij daar niet voor. Maar de provincie heeft hier wel een belangrijke rol. Daarom doen we hier dit voorstel."

Aangezien gentech-multinational Monsanto in Hoorn gevestigd is en Noord-Holland veel landbouwgrond heeft, zou het Noord-Holland gentechvrij verklaren grote gevolgen kunnen hebben. "Als je via een provinciale verordening bepaalt dat Noord-Holland gentechvrij is, mogen genetisch gemanipuleerde gewassen niet meer verbouwd worden. Zo maak je echt het verschil", aldus Alberts. "Het zou luchtfietserij zijn om gentechvrije gewassen te gaan afdwingen in Amsterdam, waar vrijwel de enige landbouwgrond uit volkstuintjes bestaat."

Gentechnologie betekent dat er gewassen komen die door genetische manipulatie zijn veranderd. Zo zijn er gewassen die resistent zijn voor het onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Ook worden boeren verplicht om nog slechts de gewassen te verbouwen waarop gentechbedrijven octrooi hebben. De biodiversiteit komt daardoor in gevaar. De effecten van gentech op lange termijn zijn onvoldoende bekend. Europa zou daarvoor regels moeten opstellen, maar datzelfde Europa stond vorige week genetisch gemanipuleerde mais toe.

U bent hier