h

Raadpleeg buurt bij hotelinitiatieven

27 november 2013

Raadpleeg buurt bij hotelinitiatieven

De SP wil dat bij elk plan voor een nieuw hotel in de stad het draagvlak in de buurt wordt onderzocht. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een nieuw hotel in de buurt kan zorgen voor extra leven in de brouwerij maar ook voor overlast. In de ene buurt is een hotel wat makkelijker in te passen dan in de andere. Omwonenden kunnen heel goed aangeven of een dergelijke functie wenselijk is of juist niet."

In stadsdeel Oost kwam een buurt onlangs flink in opstand toen bekend werd dat er grootse plannen voor een hostel waren voor de locatie van de voormalige brandweer aan de Weesperzijde. "Volgens de regels mocht het hostel met 1400 slaapplaatsen er komen, maar omwonenden vonden de plannen veel te grootschalig en vreesden overlast. Het lijkt me meer dan logisch dat de gemeente als voorwaarde voor nieuwe hotelinitiatieven stelt dat de buurt achter het plan moet staan."

Update: De collegepartijen PvdA, VVD en GroenLinks stemden dit SP-voorstel weg. Ivens: "Mooie woorden van deze partijen om de buurt meer te betrekken bij hun omgeving blijken helaas nog loze beloften te zijn. Als deze houding de voorbode is voor de komende verkiezingscampagne dreigt het weer een groot draaiencircus te worden."

U bent hier