h

Actieplan tegen opgevoerde snorscooters

9 december 2013

Actieplan tegen opgevoerde snorscooters

De SP wil dat de gemeente de strijd aangaat met de opgevoerde snorscooters door snorscooters om te bouwen tot bromscooters. SP-gemeenteraadslid Remine Alberts: "Opgevoerde snorscooters zorgen nu voor gevaarlijke situaties op het fietspad. Door snorscooters om te bouwen tot bromscooters moeten de bestuurders een helm gaan dragen en mogen ze harder rijden waardoor ze veilig op de rijbaan kunnen. Zo blijft de fietser centraal staan op het fietspad en het snelle verkeer op de rijbaan."

Veel, met name jonge, mensen kiezen voor een snorscooter omdat je dan geen helm hoeft te dragen. Alberts: "Maar als je stoer wilt zijn is 25 kilometer per uur te langzaam en dus worden heel veel van deze scooters opgevoerd. Dit zorgt echter voor onveilige situaties omdat er zonder helm te hard op het fietspad wordt gereden. Dat is gevaarlijk voor scooterbestuurder n de fietsers op het fietspad."

De SP stelt daarom aan de gemeenteraad voor dat er meer handhaving op de snelheid van de scooters komt. Alberts: "Als bij controle blijkt dat de bestuurder rijdt op een opgevoerde snorfiets, dan kan overwogen worden om de bestuurder ter plekke de keuze te geven in plaats van een boete de snorscooter te laten ombouwen tot bromfiets. Daarmee kan het aantal snorscooters flink afnemen. Door ombouwen makkelijker en goedkoper te maken, kan de stoere snorscooter hopelijk aan banden worden gelegd."

Naast het voorstel om het ombouwen van scooters makkelijker te maken, stelt de SP ook voor om voor alle Amsterdamse wegen in kaart te brengen of er snorscooters op het fietspad mogen. Alberts: "Als het fietspad aan beide kanten minimaal tweeneenhalve meter breed is, kunnen de snorscooters daar ook over rijden. Indien het niet lukt om een dermate breed fietspad te krijgen, is de weg kennelijk erg smal. Op die wegen zou dan ook een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur moeten gelden en kunnen de snorscooters de rijbaan op. Op die manier stimuleren we het fietsen en maken we het Amsterdamse verkeer veiliger."

De SP heeft een initiatiefvoorstel hiertoe ingediend bij de gemeenteraad en wacht een reactie van verkeerswethouder Wiebes hierop af.

U bent hier