h

Bescherm historische woonboten

17 december 2013

Bescherm historische woonboten

De SP in Centrum heeft een voorstel ingediend om historische woonboten in het centrum van Amsterdam te beschermen. De PvdA en de VVD dienen het voorstel mede in. SP-fractievoorzitter in het stadsdeel Nelly Duijndam: "Woonboten horen bij Amsterdam. Net als monumentale huizen en gebouwen, verdienen monumentale boten het om beschermd te worden zodat deze ook voor toekomstige generaties bewaard blijven."

Nelly DuijndamAl jarenlang wordt er in stadsdeel Centrum gepraat over het al dan niet beschermen van historische woonboten. Maar tot op heden is er nog steeds geen beleid hiervoor, terwijl monumentale huizen goed beschermd zijn. Daarom nam Duijndam zelf het initiatief om in overleg met onder meer juristen, monumentenspecialisten en woonbootorganisaties een voorstel te schrijven.

In het voorstel staat dat historische woonboten zoveel mogelijk gelijk moeten worden behandeld als monumenten. Dat betekent dat het uiterlijk behouden moet blijven of hersteld moet worden en dat goed onderhoud noodzakelijk is. Daarvoor moet ook een monumentensubsidie beschikbaar zijn. Korting op de ligplaatsbelasting kan ook tot de mogelijkheden behoren. Duijndam: "Of monumenten nu op het vaste land staan, of in de gracht drijven, ze verdienen het om beschermd te worden. Nu het stadsdeel daar te afwachtend is, moeten we zelf de handschoen oppakken. Alleen de steun van GroenLinks ontbreekt nog, maar die is niet nodig voor een meerderheid. Alle overige partijen steunen het voorstel." Het initiatief wordt binnenkort besproken in de deelraad.

U bent hier