h

Extra geld naar preventie schulden

3 december 2013

Extra geld naar preventie schulden

Het stadsdeelbestuur investeert in 2014 50.000 euro extra in de preventie van schulden bij inwoners van Amsterdam Noord. Een verzoek hiertoe van GroenLinks en de SP kreeg afgelopen week steun van de gehele deelraad.

 

Met het geld moet de samenwerking worden versterkt tussen Doras, de belangrijkste schuldhulpverlener in Noord, en andere hulpverlenende organisaties in het stadsdeel met betrekking tot preventie van schulden. De organisaties gaan zich daarbij vooral richten op specifiek kwetsbare groepen zoals mensen van wie de WW-uitkering afloopt. Die mensen komen in de bijstand en moeten het dan meestal met flink wat minder geld doen. Door bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en adviesgesprekken te houden voor deze mensen kan voorkomen worden dat zij in de schulden raken.

Het stadsdeelbestuur investeert al veel geld in de bestrijding van de effecten van armoede in Amsterdam-Noord. In de begroting voor 2014, die vorige week werd vastgesteld, is geld opgenomen voor extra menskracht in de schuldhulpverlening van Doras, gaat extra geld naar de voedselbanken en wordt genvesteerd in meer werkgelegenheid. Dergelijke ondersteuning is hard nodig omdat het stadsdeel inmiddels bijna 9.000 minimahuishoudens kent, bijna een kwart van alle huishoudens.

U bent hier