h

Meer ondersteuning voor mensen met minimale baankans

20 december 2013

Meer ondersteuning voor mensen met minimale baankans

Dankzij een voorstel van de SP gaat stadsdeel Centrum meer ondersteuning organiseren voor mensen die geen uitzicht hebben op werk. In de toekomst zal het stadsdeel verantwoordelijk worden voor de begeleiding en dagbesteding voor deze mensen. Er komt 200.000 euro beschikbaar zodat er begeleiders in dienst kunnen worden genomen, activiteiten kunnen worden georganiseerd en vrijwilligers kunnen worden ondersteund. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Als we niets doen dreigen veel mensen in de steek te worden gelaten. Het is goed dat het stadsdeel dit nu gaat voorkomen."

De gemeente maakt onderscheid tussen verschillende groepen werkzoekenden. Mensen die aan het werk kunnen en kans maken op een baan worden daarbij ondersteund. Er zijn echter ook groepen die door verschillende omstandigheden, zoals gebrek aan een opleiding of een lichte verstandelijke beperking, geen zicht meer hebben op een normale baan. Door reorganisaties bij de overheid wordt een stadsdeeltaak.

De SP maakt zich al langere tijd zorgen of het stadsdeel wel voorbereid is op deze overgang. Duijndam: "het gaat hier om kwetsbare mensen. Zij mogen niet ondersneeuwen in het grote geweld van alle veranderingen op het gebied van zorg en de bureaucratische rompslomp die hiermee gepaard gaat."

U bent hier