h

Snellere aanpak kinderarmoede

12 december 2013

Snellere aanpak kinderarmoede

Dankzij een voorstel van de SP gaat stadsdeel Nieuw-West extra geld uittrekken om armoede onder kinderen tijdig te signaleren. Daardoor kan de armoede sneller worden aangepakt en wordt voorkomen dat de problemen verergeren in een later stadium. Het voorstel werd medeingediend door PvdA, CDA, D66 en GroenLinks. Fractievoorzitter van de SP in Nieuw-West: "Er is veel armoede in ons stadsdeel. Kinderen zijn daar vaak erg de dupe van en beginnen hun leven met een achterstand. Het is goed dat hier nu extra aandacht voor komt."

Onlangs vond op initiatief van de SP een thema-avond over kinderarmoede plaats. Eén van de dingen die aanwezige hulpverleners inbrachten was dat er nog veel valt te verbeteren aan de signalering van problemen. Omdat problemen met schulden en armoede pas laat boven water komen, leven gezinnen al langer dan nodig is in slechte omstandigheden.

Bobeldijk: "De drempels voor hulpverleningsinstanties zijn vaak te hoog. Daardoor nemen schulden toe, en belanden mensen bijvoorbeeld bij de voedselbank. Het is dus goed nieuws dat hulpverleners nu actiever op zoek kunnen gaan naar armoedeproblemen. Bijkomende voordeel is dat bij vroegtijdige signalering de kosten om de problemen op te lossen ook veel lager zijn. Daardoor betaalt ons voorstel zich waarschijnlijk snel terug."

U bent hier