h

SP in actie voor behoud Piggelmeewoninkjes

30 december 2013

SP in actie voor behoud Piggelmeewoninkjes

Afgelopen weekend voerde de SP samen met bewoners actie voor het behoud van 54 kleine woninkjes, de zogenaamde Piggelmeewoninkjes. Onlangs maakten D66, Groen Links, VVD en de PvdA mogelijk dat deze woningen worden gesloopt om plaatst te maken voor onbetaalbaar dure koop- en vrije sector huurwoningen. Daarmee dreigt sociale woningbouw met historische waarde, te verloren te gaan en verdwijnt tegelijkertijd ook opnieuw een deel van de nog goedkope sociale huurwoningen in Amsterdam.

Sloop heeft voor de huidige bewoners zeer ingrijpende gevolgen. Zij verliezen immers hun huis en moeten hun mooie buurt verlaten. Henk van Veen van de bewonerscommissie: "De stadsdeelraad heeft met het instemmen van het bestemmingsplan de mening van de huidige bewoners compleet genegeerd. Meer dan 70 procent van de bewoners met een vaste huurovereenkomst was in 2006 mordicus tegen sloop en is dat nu nog steeds. We willen dat de Piggelmee's worden opgeknapt." Vanwege het negeren van de mening van de bewoners heeft de bewonerscommissie bij de Raad van State bezwaar tegen het bestemmingsplan gemaakt.

De SP heeft ter ondersteuning van de bewoners en voor het behoud van de Piggelmeewoninkjes alle bewoners de raamposter 'Slopen? Bezopen!' aangeboden. Daarna hebben verschillende bewoners de poster direct voor het raam opgehangen.

U bent hier