h

Steun raad voor verdere aanpak subsidiëring topinkomens

18 december 2013

Steun raad voor verdere aanpak subsidiëring topinkomens

Op initiatief van de SP wordt – mogelijk al vanaf 2015 – geen subsidie meer betaald aan instellingen die hun personeel meer betalen dan het ministerssalaris. “We willen niet met belastinggeld topinkomens subsidiëren. Om subsidies te blijven behouden, moeten deze instellingen dus stoppen om hun leiding idioot veel geld te geven. Een keuze tussen maatschappelijk belang en diepe zakken dus.”, aldus SP-leider Ivens.

Ivens diende samen met de PvdA, GroenLinks en Red Amsterdam een voorstel van deze strekking in, dat door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad werd gesteund. Al langer zet de SP zich in voor het aanpakken van publieke, semi-publieke en gesubsidieerde instellingen die hun personeel meer betalen dan ministers.

Ivens: “De stad gaat nu met Den Haag overleggen over hoe dit zo snel mogelijk kan worden ingevoerd. Wat mij betreft al vanaf 2015. In de gemeentekas horen geen graaihanden te zitten.”

U bent hier