h

Meer huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen

2 januari 2014

Meer huiswerkbegeleiding voor kinderen uit arme gezinnen

Stadsdeel Centrum gaat meer steun geven aan projecten voor gratis huiswerkbegeleiding. Een voorstel daartoe van SP dat mede werd ingediend door PvdA, werd gesteund door een meerderheid van de deelraad. SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Het is belangrijk dat ook kinderen uit minimagezinnen goed kunnen meekomen op school. Zij mogen niet gehinderd worden door de kleine portemonnee van hun ouders. Het is daarom goed dat er meer aandacht komt voor huiswerkbegeleiding aan deze groep kinderen."

De meeste minimagezinnen in stadsdeel Centrum wonen op de Oostelijke Eilanden, de Jordaan en in de Haarlemmerbuurt. De Oostelijke Eilanden is de enige buurt in het stadsdeel waar het stadsdeel betrokken is bij gratis huiswerkbegeleiding. Daarmee bleven tot nog toe de Haarlemmerbuut en de Jordaan buiten schot. In deze twee buurten groeien meer dan 400 kinderen op in een huishouden dat moet rondkomen van een minimuminkomen.

Het stadsdeel zal nu 25.000 euro uittrekken voor de gratis huiswerkbegeleiding. Duijndam: "Wij hopen dat hiermee de grootste groepen geholpen kunnen worden. De armoede wordt hiermee niet direct opgelost, maar verlicht de nadelen die kinderen aan armoede ondervinden. Juist een goede opleiding kan helpen voorkomen dat deze kinderen in armoede blijven leven."

U bent hier