h

Veel beloftes van De Key na actie Architectenbuurt (update)

22 januari 2014

Veel beloftes van De Key na actie Architectenbuurt (update)

(Oorspronkelijk bericht 17-1-2014) Woningcorporatie De Key beloofde vanochtend de wateroverlast in de huizen van de Architectenbuurt 'zeer serieus' te nemen en naar snelle oplossing te streven. De toezegging kwam nadat een twintigtal buurtbewoners en SP'ers bijna 200 buurtpetities aanboden.

SP Oost samen met bewoners vna de Architectenbuurt in actie (Fotografie Nynke Vissia)

SP'er Erik Flentge: "De eerste reactie van De Key op de petities stemt hoopvol. De Key heeft een flink aantal toezeggingen gedaan. Om te beginnen heeft men de bewoners toegezegd de problemen aan te pakken. Er komt ook een grondig onafhankelijk onderzoek naar de wateroverlast en de vochtproblemen in de buurt. We hebben De Key voorgesteld een spreekuur te starten in een pand in de wijk. Een soort vaste wijkpost. Dan kunnen de problemen direct worden aangepakt. De Key stond positief tegenover dat idee."

De toezeggingen van De Key werden gedaan nadat de druk op de corporatie flink was opgevoerd door de bewoners. Tiers Bakker, SP- deelraadslid in Oost: "De buurt heeft massaal de petitie ondertekend. Een paar bewoners waren al heel actief. Nu staat een groot deel van de buurt achter de acties. De beloftes van De Key zijn mooi, maar ze moeten nu nog worden omgezet in daden. We volgen het van dichtbij." Buurtbewoonster Clenda Rittfeld voegt toe: "We hebben afgesproken in ieder geval over 3 maanden weer aan tafel te zitten met elkaar, De Key, SP en de bewoners. Dan weten we of de corporatie de beloftes echt nakomt."

Bewoner uit de Architectenbuurt in overleg met de Key over het achterstallig onderhoud. (Fotografie Nynke Vissia)

Al sinds jaren is er in de Architectenbuurt sprake van grote wateroverlast: verstoppingen, overstromingen, lekkages en schimmelvorming. Tot dusver reageerde De Key laks op de aanhoudende problemen. Op de Facebook-pagina 'Architectenbuurt in actie' kunnen geïnteresseerden de ontwikkelingen volgen.

Update (22-1-2014)

Actievoeren helpt! Inmiddels heeft De Key op de eigen website alle beloften herhaald. De Key schrijft een een structurele oplossing te zoeken voor de problemen met schimmel, vocht en verstoppingen in de gehele Architectenbuurt. Daarnaast wordt er door externe bureaus onderzoek gedaan naar de oorzaak van de problemen. In samenspraak met de bewoners worden de vervolgacties bepaald. Op verzoek van de SP komt er ook een tijdelijk spreekuur in de wijk. 

De reactie van De Key vindt u hier

 

U bent hier