h

Bewoners Het Dok en SP maken vuist tegen Eigen Haard

16 maart 2014

Bewoners Het Dok en SP maken vuist tegen Eigen Haard

De bewoners van Het Dok in Noord zijn het zat dat woningcorporatie Eigen Haard doof is voor hun klachten over het achterstallig onderhoud in hun woonblok. Met behulp van de SP hebben zij zichzelf nu verenigd om reparaties en onderhoud af te dwingen.

De bewoners van Het Dok, in de IJpleinbuurt in Amsterdam-Noord, trokken een maand geleden aan de bel via het SP-meldpunt achterstallig onderhoud. Eigen Haard doet niets aan een al tien jaar durende lekkage, waar meer dan de helft van de bewoners last van heeft. Ook het onderhoud aan de openbare ruimtes laat te wensen over. Zo is het trappenhuis slecht onderhouden en hangt er in de bergingsruimte een penetrante urinelucht, door hangjongeren en daklozen die er de nacht doorbrengen. Meldingen en reparatieverzoeken aan Eigen Haard bleken tevergeefs, er wordt niet of nauwelijks op gereageerd door de corporatie.

Op een door de SP georganiseerde bijeenkomst afgelopen week hebben de bewoners unaniem besloten tot het oprichten van een bewonerscommissie. Deze commissie zal onmiddellijke reparatie eisen in het complex om zo een eind te maken aan de lijdensweg van de bewoners die in sommige gevallen al meer dan tien jaar duurt.

Eigen Haard was ook uitgenodigd op de bewonersavond, maar besloot niet te komen.

U bent hier