h

Bewonersgroep aan de slag met geluidsoverlast

10 maart 2014

Bewonersgroep aan de slag met geluidsoverlast

Met steun van de SP is er op Wittenburg (Oostelijke Eilanden) een bewonersgroep opgezet die aan de slag gaat om de geluidsoverlast vanaf de VOC-kade tegen te gaan. Op die manier willen bewoners en SP ervoor zorgen dat klachten van bewoners serieus worden genomen en de overlast afneemt. Duo-raadslid in Centrum Bart Uitdenboogaart: "Wij horen van bewoners erg veel klachten. Door de bewoners te organiseren en in een vroeg stadium te betrekken bij het stadsdeelbeleid, willen we ervoor zorgen dat er meer rekening met hen wordt gehouden. Ook op de Oostelijke Eilanden moeten Amsterdammers zonder al te veel overlast kunnen wonen."

Bewoners van Wittenburg op de Oostelijke Eilanden ondervinden regelmatig ernstige overlast van de nieuwe horeca in de Van Gendthallen op Oostenburg. Afgelopen vrijdagavond organiseerde de SP een bewonersavond om te bespreken welke acties bewoners kunnen ondernemen om de horeca-overlast in hun buurt tegen te gaan. De groep zal beginnen met een onderzoek naar de toekomstplannen in de buurt. Daarvoor zal een vertegenwoordiging van de bewoners contact opnemen met de nieuwe eigenaren van de Van Gendthallen. Een andere groep gaat de ontwikkelingen rond het nieuwe bestemmingsplan Oostenburg Noord op de voet volgen.

U bent hier