h

Haal iepen Oosterpark van kaplijst

3 maart 2014

Haal iepen Oosterpark van kaplijst

De SP wil dat het stadsdeelbestuur 18 iepen rondom de muziekkoepel in het Oosterpark van de kaplijst haalt. Deze bomen kunnen nog minstens tien jaar groeien en hoeven dus niet tegen de grond. SP-deelraadslid Geert Ritsema: “Het bestuur van het stadsdeel heeft de deelraad ten onrechte voorgespiegeld  dat achttien waardevolle bomen in het Oosterpark in een slechte staat verkeren, terwijl dat niet zo is. De SP eist opheldering en wil dat de bomen zo snel mogelijk van de kaplijst worden gehaald.”

Het stadsdeelbestuur schreef in september 2012 dat de achttien bomen een levensverwachting van circa vijf jaar hebben. Een rapport van New York Boomadvies –dat is opgesteld in opdracht van het stadsdeel- uit februari 2012 laat echter zien dat de levensverwachting van vijf jaar slechts geldt voor vier iepen en dat veertien iepen nog vijftien tot twintig jaar kunnen doorgroeien en vier iepen nog ongeveer tien jaar. Dit rapport  is nooit aan de deelraad toegestuurd. 

De SP heeft inmiddels schriftelijke vragen ingediend en dringt aan op bespreking van de kwestie in deelraadsvergadering  van 11 maart aanstaande. Ritsema: “Ik wil graag weten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de deelraad niet juist is geïnformeerd. Wat de SP betreft gaan we juist zorgvuldig met de bomen van het Oosterpark om in plaats van dat we ze ten onrechte kappen.”

Het is niet de eerste keer dat in de deelraad van Amsterdam Oost commotie ontstaat over de voorgenomen kap van bomen in het Oosterpark.  Een petitie, ondertekend door bijna 4000 mensen en mondelinge vragen van de SP in de deelraad leidden er in september 2013 toe dat het stadsdeel in totaal 70 bomen van de kaplijst haalde. Verder beloofde het stadsdeel dat het verwijderen van bomen die nog wel op de lijst staan niet voor september 2014 zal plaatsvinden. Onlangs schond het stadsdeel deze laatste belofte door toch voorbereidende werkzaamheden te starten om alvast drie iepen rond de muziekkoepel te verwijderen. Het stadsdeel werd daarvoor op 19 februari jongsteden op de vingers getikt door de Rechtbank Amsterdam en gedwongen de werkzaamheden voorlopig te staken, nadat de Vereniging Vrienden van het Oosterpark een rechtszaak had aangespannen.

U bent hier