h

SP geeft opnieuw veel geld terug aan stadsdeel

18 maart 2014

SP geeft opnieuw veel geld terug aan stadsdeel

De SP in West geeft opnieuw veel ongebruikte fractiesubsidie terug aan het stadsdeel. Vorig jaar had de SP ruim 28.000 euro over, waarmee het totaal teruggegeven geld over de afgelopen raadsperiode is opgelopen tot bijna 106.000 euro. SP-fractievoorzitter in West Leen Beukelaar: "Stadsdeel West keert veel te hoge bedragen uit als fractievergoedingen, en het is niet nodig die op te maken. Wij storten ruim een ton terug, dat geld kan het stadsdeel gebruiken op plekken waar het harder nodig is."

Elke stadsdeelfractie krijgt jaarlijks een fractiebudget, te besteden aan drukwerk voor de fractie of bijvoorbeeld het inhuren van ondersteuning. De SP is altijd kritisch geweest op de hoogte van de fractiebudgetten die worden betaald uit belastinggeld. De hoogte van de budgetten werd door de deelraden zelf bepaald. De fractiebudgetten in stadsdeel West zijn de hoogste van de stad. Beukelaar: “Dat wij ruim een ton hebben teruggegeven maakt wel duidelijk dat het nergens voor nodig is dat er zoveel geld wordt uitgetrokken voor fractiebudgetten. Ik ben blij dat ons teruggestorte geld nu ten goede kan komen aan de Amsterdammers.”

U bent hier