h

Ondersteun bewonersinitiatief voor buurtcentrum Architectenbuurt

7 april 2014

Ondersteun bewonersinitiatief voor buurtcentrum Architectenbuurt

De SP wil dat stadsdeel Oost bewoners van de Architectenbuurt ondersteunt bij hun initiatief voor een buurtcentrum in het voormalige GVB-huisje aan de J.M. van der Meylaan. Tiers Bakker, fractievoorzitter van de SP in het stadsdeel: “Er zijn op dit moment te weinig voorzieningen in de Architectenbuurt. Bewoners nemen nu zelf initiatief. Dat is goed voor de samenhang in de buurt dus wij roepen het stadsdeel op om samen met bewoners te kijken hoe dit initiatief verder kan worden geholpen.”

Sinds de route van buslijn 22 is verlegd, wordt het GVB-huisje aan de Van der Meylaan niet meer gebruikt. Dat huisje was voorheen het eindpunt van de halte. Eerder deze week namen de bewoners het huisje in gebruik toen een kraakactie werd voorkomen. Bewoners willen een buurtcentrum maken waar mensen uit de buurt samen kunnen komen en activiteiten kunnen worden georganiseerd.

In plaats van dat het huisje direct weer wordt ontruimd, wil de SP kijken hoe het bewonersinitiatief kan worden ondersteund. Bakker: “Wij juichen bewonersinitiatieven toe. We moeten dus vooral kijken wat wel kan in plaats van wat niet kan. Dat is goed voor de buurt en dus ook goed voor het stadsdeel.”

U bent hier