h

Bewonerscommissie Het Dok opgericht in strijd tegen achterstallig onderhoud

21 mei 2014

Bewonerscommissie Het Dok opgericht in strijd tegen achterstallig onderhoud

De bewoners van Het Dok in Noord zijn het achterstallig onderhoud in hun complex meer dan zat. Met behulp van de SP hebben zij zich verenigd in een bewonerscommissie. Hiermee hopen ze een einde te maken aan het achterstallig onderhoud aan hun woning door corporatie Eigen Haard.

De Dok-bewoners worden in hun acties ondersteund door de SP. SP’er Robert Brand: "Veel van deze bewoners hebben al jarenlang enorme last van het slechte onderhoud aan hun complex. En wat doet Eigen Haard? Een spuitbusje en wat plankjes timmeren. Daar moeten de bewoners het mee doen. Terwijl de echte problemen zoals lekkage en kozijnrot worden weggekeken. Dit is onacceptabel! Deze mensen verdienen goede huisvesting voor de huur die ze betalen."

Bewoners trokken drie maanden geleden aan de bel via het SP-meldpunt achterstallig onderhoud, wegens onder andere de vele lekkages in hun woningen. Meldingen en reparatieverzoeken aan Eigen Haard bleken tevergeefs, er werd niet of nauwelijks op gereageerd door de corporatie. Ondanks toezeggingen vanuit Eigen Haard blijven ook nu de benodigde grote onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit. Reden voor de bewoners zich te organiseren in een bewonerscommissie om meer druk te kunnen zetten op de corporatie.

U bent hier