h

Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast (update)

22 augustus 2014

Zet onderzoek stedenband Tel Aviv in ijskast (update)

De SP wil dat het onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheid om een stedenband aan te gaan met het Israëlische Tel Aviv voorlopig wordt opgeschort. "Gezien de oorlogssituatie in Israël en Gaza die ook in Amsterdam de gemoederen flink bezighoudt, lijkt het ons wijs voorlopig geen stedenband met Tel Aviv aan te gaan", zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters.

Begin dit jaar werd in de gemeenteraad de suggestie gedaan voor een stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv. De burgemeester zegde toe die mogelijkheid te onderzoeken. In antwoord op vragen van de SP-fractie meldde het stadsbestuur dat dit najaar een eerste verkenning zal plaatsvinden van de samenwerking met Tel Aviv. Wat de SP betreft vindt die verkenning dus voorlopig niet plaats. Peters: “In Amsterdam wonen veel mensen die zich betrokken voelen bij het bloedige conflict rond de Gazastrook. Een onderzoek naar deze stedenband zal de sfeer in Amsterdam niet ten goede komen. Het is veel beter om te wachten tot de rust is weergekeerd in het gebied en er een duurzame dialoog is opgestart. Wellicht vallen er dan wel stedenbanden aan te gaan met Israëlische én Palestijnse steden.”

Peters zal het verzoek tot opschorting volgende week in een commissievergadering aan de burgemeester voorleggen.

Update 4 september 2014

Na vragen van de SP deelde burgemeester Van der Laan mee dat zolang de onrust nog voortduurt de gemeente naar buiten toe stil blijft over een eventuele stedenband met Tel Aviv en geen concrete stappen zet in die richting.

U bent hier