h

10 keer beter Amsterdam [update]

20 september 2014

10 keer beter Amsterdam [update]

SP Amsterdam trok zaterdag 20 september langs verschillende markten in de stad. De SP ging met mensen in gesprek over tien verschillende sociale alternatieven voor de bezuinigingspolitiek van het kabinet. Afgelopen dinsdag werd tijdens de troonrede en de daarop volgende debatten pijnlijk duidelijk dat veel mensen worden geraakt door deze bezuinigingen. Typische Amsterdamse problemen zoals woningnood en armoede zullen hierdoor toenemen. Met hetzelfde geld is volgens de SP ook een sociale weg uit de crisis mogelijk.

Voorzitter Chris Schaeffer: "Sinds dinsdag loopt mijn mailbox over. Mensen zijn erg ongerust over wat hen te wachten staat. Ze vragen terecht: is er geen alternatief? Dat is er absoluut! Daarover gingen we met hen in gesprek. De geplande huurverhoging is bijvoorbeeld niet nodig zodra de belasting op sociale huurwoningen wordt afgeschaft. Corporaties kunnen dan weer gaan bouwen, wat veel banen en daardoor veel geld oplevert."

De tien alternatieven waarmee de Amsterdamse SP-ers de Amsterdammers op de markt opzocht gaan naast huisvesting ook over betaalbare zorg, verlaging van de BTW en stimuleren van het middenkleinbedrijf.

De reacties op straat waren unaniem, de bezuinigingsplannen raken veel mensen. De zorg om het groeiende verschil in inkomen, grote werkeloosheid en minder zorg wordt breed gedeeld. Men is bang dat typisch Amsterdamse problemen zoals de woningnood en armoede zullen toenemen.
De 10 alternatieven van de SP werden enthousiast ontvangen. Er is duidelijk behoefte aan een sociaal alternatief.

Bijlage: 

U bent hier